Τι μπορούσες να αγοράσεις με χίλιες δραχμές το 1999


Πολλές φορές γίνεται συζήτηση για το πως… ήμασταν με την δραχμή. Με το ερώτημα: Ήμασταν καλύτερα τότε ή όχι; Αλλά στην πραγματικότητα τι μπορούσες να αγοράσεις, για παράδειγμα, με 1.000 δραχμές; Και π…Πολλές φορές γίνεται συζήτηση για το πως… ήμασταν με την δραχμή. Με το ερώτημα: Ήμασταν καλύτερα τότε ή όχι; Αλλά στην πραγματικότητα τι μπορούσες να αγοράσεις, για παράδειγμα, με 1.000 δραχμές; Και ποιος ήταν ο βασικός μισθός;

Το διαβάσαμε εδώ

Διαβάστε περισσότερα...